วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา
Photo Wat Mat Chi Ma Wat, Thailand by Wat Mat Chi Ma Wat (facebook.com)

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา เป็นวัดสำคัญและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในย่านเมืองเก่าสงขลา มีอายุประมาณ 400 ปีมาแล้ว  เดิมชื่อ วัดยายศรีจันทร์ แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดกลาง เนื่องจากมีวัดที่สร้างขึ้นทางทิศเหนือชื่อวัดเลียบ และมีวัดทางทิศใต้ชื่อวัดโพธิ์ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดย ยายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลา ได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2431 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จเมืองสงขลา จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นภาษาบาลีว่า วัดมัชฌิมาวาส

Photo Wat Mat Chi Ma Wat, Thailand by Songkhla (songkhla.go.th)

สิ่งที่น่าสนใจ

แหล่งรวบรวมงานศิลปะ

วัดมัชฌิมาวาส เป็นแหล่งที่รวบรวมงานศิลปะไว้มากมายทั้งด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เช่น ภาพจิตรกรรมสีฝุ่นบนผนังปูนในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นฝีมือของช่างหลวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เป็นต้น

Photo Wat Mat Chi Ma Wat, Thailand by Wat Mat Chi Ma Wat (facebook.com)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมัชฌิมาวาส

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ภายในวัด โดยภายในจะเก็บรวมรวมโบราณวัตถุตั้งแต่ครั้งก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และนำมาจัดแสดงเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมศึกษาประวัติศาสตร์ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งของสงขลา

Photo Wat Mat Chi Ma Wat, Thailand by Wat Mat Chi Ma Wat (facebook.com)

การเดินทาง

จากตัวเมืองสงขลา มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ เพื่อไปยัง ถนนหมายเลข 407 จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ รามัญ และเลี้ยวซ้ายแยกที่ 1 เข้าสู่ ถ. ไทรบุรี ก็จะถึงจุดหมาย อยู่ทางซ้าย

ที่ตั้ง : วัดมัชฌิมาวาส ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 088 782 4205

วันและเวลาเปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร สงขลา

time
เปิดอยู่ จนถึง 18:00 น. (UTC+7)

5HVR+RXC ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

author profile image

daisyme

เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังฝึกหัดเขียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเรื่องกิน หรือเรื่องเที่ยว ล้วนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว