ข้อตกลงในการใช้งาน

การเยี่ยมชมและใช้ lul.la (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อจำกัดความรับผิดชอบและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่โพสต์บนเว็บไซต์ และรวมไว้ในที่นี้โดยการอ้างอิง 

คำว่า “คุณ” หมายถึงใครก็ตามที่ใช้ เยี่ยมชม และ/หรือดูเว็บไซต์ ส่วน lul.la (“เรา”, “ของเรา”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และโดยการใช้เว็บไซต์ แสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขเหล่านั้น เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อการอัปเดต

การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากโพสต์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานของเรา ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตเหล่านั้น คุณต้องออกทันทีและไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่โพสต์ที่นี่ หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เกณฑ์อายุในการเข้าถึง

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ห้ามมิให้เด็กใช้เว็บไซต์นี้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การยอมรับการปฏิเสธความรับผิดชอบของเรา จะรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างชัดเจน โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราทุ่มเทเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณรวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างชัดเจน โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อนุญาโตตุลาการบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับ

คุณสละสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ ที่คุณอาจมีในขณะนี้ หรือในอนาคตอันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์โดยชัดเจน ในกรณีที่มีข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือการโต้เถียงที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขจะถูกตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

คุณตกลงที่จะระงับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ก่อนผ่านการอนุญาโตตุลาการที่ได้รับมอบอำนาจ และคุณยินยอมและยอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลของไทย โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน หรือสถานที่ที่คู่กรณีอยู่ในขณะที่เกิดข้อพิพาท

คุณตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการเต็มจำนวน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การเข้าร่วมอนุญาโตตุลาการโดยสุจริตเป็นเงื่อนไขบังคับ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการเยียวยาที่เท่าเทียมกับอื่น ๆ ที่มี เช่น การฟ้องร้องหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ คุณยังตกลงด้วยว่าหากมีการยื่นข้อเรียกร้องทางกฎหมายหลังจากการอนุญาโตตุลาการที่กำหนด ฝ่ายที่มีอำนาจเหนือกว่าจะมีสิทธิเรียกค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่นๆ คืนตามสมควร

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ โพสต์ โลโก้ เครื่องหมาย กราฟิก ไฟล์ วัสดุ ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง การออกแบบ ดาวน์โหลด และข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่นี่ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) เป็นของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ยกเว้นเนื้อหาใด ๆ จากผู้อื่นที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย คุณได้รับสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดที่เพิกถอนได้ในการพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ต้องแน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาหรือ กรรมสิทธิ์

คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก ทำซ้ำ ขโมย ดัดแปลง เผยแพร่ แสดง แจกจ่าย ผลิตซ้ำ จัดเก็บ ส่งต่อ โพสต์ สร้างงานลอกเลียนแบบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ขาย ให้เช่า หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหาในทางใดทางหนึ่งแก่ใครก็ตาม โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว

ประกาศ DMCA

นอกจากการถ่ายภาพของเราเองแล้ว เรายังซื้อและใช้ภาพและกราฟิกจากเว็บไซต์ถ่ายภาพสต็อก เช่น Shutterstock หรือ Stockphoto เรามีความเคารพสูงสุดในสิทธิของผู้อื่นในการทำงานของพวกเขา

หากคุณรู้สึกว่าสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด โปรดส่งการแจ้งลบ DMCA ถึงเรา และเรายินดีที่จะลบออกจากเว็บไซต์และ/หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา คุณสามารถส่งการแจ้งไปที่ contact@lul.la โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
  • คำอธิบายของงานลิขสิทธิ์ที่คุณอ้างว่าถูกละเมิด
  • คำอธิบายว่าเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์และ/หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา
  • คำแถลงของคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้งานที่มีข้อโต้แย้งนั้นไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ เจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย
  • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซ็นจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ และคำแถลงของคุณซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บทลงโทษของการให้การเท็จว่าข้อมูลข้างต้นในคำบอกกล่าวของคุณนั้นถูกต้อง และคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  • เนื้อหาของผู้ใช้และการใช้เว็บไซต์อย่างถูกกฎหมาย

สำหรับเนื้อหาใดๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น บทความ โพสต์สื่อสังคม รูปภาพ วิดีโอ) หรือข้อมูลที่คุณอัปโหลด แสดง โพสต์ ส่ง ส่ง อีเมล หรือส่งถึงเราบนเว็บไซต์หรือบนโซเชียลใดๆ ของเรา เว็บไซต์สื่อ คุณรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของเนื้อหานั้น หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นเพื่อใช้และแจกจ่ายเนื้อหานั้นให้กับเรา

ในการส่งเนื้อหาเพื่อการพิจารณา คุณตกลงว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณให้ไว้อาจได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านบรรณาธิการของเรา คุณตกลงว่าเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ แก้ไข หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่คุณให้ไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณให้สิทธิ์แก่เราและ/หรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราโดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้ ทั่วโลก และไม่ผูกขาดสิทธิ์ในการระบุตัวคุณ เผยแพร่ โพสต์ ฟอร์แมตใหม่ คัดลอก แจกจ่าย แสดง แก้ไข ทำซ้ำเนื้อหาใดๆ ที่มีให้ โดยคุณบนเว็บไซต์ของเรา และบนไซต์สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน คุณจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณให้กับเรา

คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณส่งแต่เพียงผู้เดียว คุณปลดเปลื้อง สละสิทธิ์ ปลดประจำการ ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ถือเอาอันตรายต่อ lul.la จากการกระทำ ความรับผิด การดำเนินคดี การสูญหาย ข้อกล่าวหา ความต้องการ ข้อเรียกร้อง สิทธิในการกระทำ หรือกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ และทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณหรือต่อ บุคคลที่สามที่คุณควรประสบกับเหตุการณ์ที่โชคร้ายเนื่องจากการเข้าร่วมในเว็บไซต์นี้

คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด แสดง โพสต์ ส่ง แจกจ่าย ส่ง ส่งอีเมล หรือส่งถึงเราบนเว็บไซต์หรือบนไซต์โซเชียลมีเดียใดๆ ของเรา ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็น 

(ก) ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

(ข) หมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความเกลียดชัง หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ข่มขู่

(ค) ส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือเป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ

(ง) แจกจ่ายเนื้อหารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายใดๆ หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายอื่นใดที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

(จ) ความพยายามใด ๆ ที่จะเข้าถึงส่วนใด ๆ หรือคุณสมบัติใด ๆ ของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต 

(ฉ) ส่งเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือทำให้การทำงานของเว็บไซต์หยุดชะงัก คุณตกลงที่จะใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ลิงค์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามเพื่อความสะดวกของคุณ เราอาจทำหน้าที่เป็นพันธมิตรของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้โดยเสนอหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สามและออกจากเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่ผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอีกต่อไป

คุณตกลงว่า เราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อความถูกต้อง เนื้อหา หรือข้อมูลใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามเหล่านี้ และการทำธุรกรรมใดๆ ระหว่างคุณและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้เป็นการกระทำระหว่างคุณกับบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้

การใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีของเรา

ในเว็บไซต์นี้ เราอาจจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ให้ดาวน์โหลดฟรี ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรารวมถึงเนื้อหาทั้งหมด ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ คุณได้รับสิทธิ์อนุญาตแบบจำกัดที่สามารถเพิกถอนได้ในการพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของเราเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่สามารถถ่ายโอนได้ ให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ต้องแน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือกรรมสิทธิ์ ห้ามคัดลอกหรือจัดเก็บเนื้อหาของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการแบ่งปัน แก้ไข ขาย คัดลอก ผลิตซ้ำ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ปรับปรุง หรือใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของเราในทางใดทางหนึ่ง คุณไม่สามารถขายหรือแจกจ่ายต่อผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว

การสิ้นสุด

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ ลบ จำกัดการเข้าถึงของคุณ เพิกถอนและยุติการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่เผยแพร่โดยคุณหรือเราได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกัน

เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็น “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้ครบถ้วน ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล ความคิดเห็น วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะดำเนินการหรือดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณหรือว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้จะสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยนัยและโดยชัดแจ้งสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง ความยุติธรรมพิเศษ การลงโทษเป็นแบบอย่าง หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหา ข้อมูล ความคิดเห็น ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกทั้งหมดที่นำเสนอที่นี่

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ ผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ ผลลัพธ์ส่วนบุคคลและธุรกิจ และสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเว็บไซต์

คุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ ปลดเปลื้อง ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ทำอันตราย และปลดเรา และ/หรือผู้ร่วมให้ข้อมูลของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจากความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ การกระทำ สิทธิในการกระทำ หรือ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับคุณหรือบุคคลที่สาม หากคุณพบกับความสูญเสีย ความผิดหวัง การตีความที่ผิด ความประมาทเลินเล่อ ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าเราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก 

  1. ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ บนเว็บไซต์ ความล่าช้าหรือการปฏิเสธของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน การหยุดชะงักในการดำเนินการและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การโจมตีเว็บไซต์รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ การแฮ็กข้อมูล และความล้มเหลวอื่นใดของระบบ 
  2. การสูญเสียรายได้ การใช้งาน ข้อมูล รายได้ ผลกำไร ธุรกิจ หรือค่าความนิยมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
  3. การโจรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อของเรา
  4. การใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่นำเสนอในที่นี้ในทางที่ผิด

ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะใช้บังคับไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การละเมิดหรือทฤษฎีความรับผิดทางกฎหมายอื่นใด คุณยอมรับว่าเราไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่คุณสำหรับเนื้อหาที่นำเสนอที่นี่ และคุณยอมรับว่าไม่มีสัญญาผลลัพธ์ใด ๆ กับคุณที่นี่

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับเราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจากการสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย ความต้องการ การดำเนินการ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการตัดสิน รวมถึงค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล (“ความรับผิด ”) ประเมินจากหรือเกิดขึ้นโดยคุณ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจาก

(ก) การกระทำหรือการละเว้น ไม่ว่าจะกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่นโดยคุณ ตัวแทน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างหรือตัวแทนของคุณ

(ข) การกระทำทั้งหมดของคุณและการใช้เว็บไซต์รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

(ค) การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ของคุณ

(ง) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้โดยคุณหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณ; 

(จ) การละเมิดโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของใครก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีถึงข้อเรียกร้องหรือความรับผิดดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างข้อเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายดังกล่าวโดยที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และให้ความช่วยเหลือแก่เราหากมีการร้องขอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว

การสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คุณตกลงว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขระหว่างคุณและ lul.la เท่านั้น คุณสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มกับเรา และตกลงที่จะไม่เรียกร้องต่อเราในฐานะสมาชิกของกลุ่มหรือในฐานะตัวแทน

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำปฏิเสธของเราถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ มันมาแทนที่การสื่อสาร การอภิปราย การเจรจาต่อรอง หรือข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดที่เราอาจมีกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร

ฉบับพิมพ์ของข้อตกลงทั้งหมดนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำปฏิเสธความรับผิดชอบและคำบอกกล่าวใด ๆ ที่ให้ไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการยอมรับในการพิจารณาคดีหรือการบริหารเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ในระดับเดียวกัน และให้ผลเช่นเดียวกับสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ และเอกสารที่เก็บไว้ และรักษาไว้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์

หากข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้รับการพิจารณาโดยศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาลของรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวถูกละเว้นจากข้อตกลงนี้ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ และได้รับการแก้ไขตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้มีผลบังคับดังกล่าวกับข้อกำหนดที่เหลือ แต่เฉพาะในขอบเขตดังกล่าวเท่านั้น

การปรับเปลี่ยน

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ 

(ก) แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(ข) แก้ไขเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่นำเสนอ 

(ค) ยุติเว็บไซต์และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลทันที คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายออนไลน์อื่น ๆ ที่โพสต์บนเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามการแก้ไขหากคุณใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการแก้ไขเหล่านี้

การรับทราบ

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใด ๆ ที่โพสต์ที่นี่ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

ติดต่อ

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราที่ contact@lul.la