Disclaimer

ข้อมูลทั่วไป

lul.la (“เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) ให้ข้อมูลการศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำจากมืออาชีพ เราไม่ใช่บริษัทนำเที่ยว บริษัททัวร์ สายการบิน โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือนักวิจารณ์อาหาร ข้อมูลที่โพสต์ที่นี่สะท้อนถึงประสบการณ์ส่วนตัว ความชอบ และความคิดเห็นของเราเท่านั้น

คำว่า “คุณ” หมายถึงใครก็ตามที่ใช้ เยี่ยมชม และ/หรือดูเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้อย่างละเอียด และเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเยี่ยมชมและใช้เว็บไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้พร้อมกับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเราต่อไปถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตในอนาคตของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ คุณต้องออกทันทีและไม่เข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการใดๆ ที่โพสต์ที่นี่ หากคุณไม่ต้องการผูกพันตามคำปฏิเสธนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำอย่างมืออาชีพใดๆ และไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบมืออาชีพกับลูกค้าโดยการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ ข้อมูลที่นำเสนอนี้ไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้ และคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลนี้เพียงอย่างเดียว

แม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบอีกครั้งและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ กับหน่วยงานที่เหมาะสม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรัฐบาล แผนกตรวจคนเข้าเมือง สถานทูต สายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร ใบสมัคร แบรนด์ และ/หรือเว็บไซต์) ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ เนื่องจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะราคา ตารางเวลา ชั่วโมงทำการ ข้อกำหนด ข้อเสนอ และ/หรือการเปิด/ปิด) อาจมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เวลาที่เขียน นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล้มเหลว หรือความล้มเหลวที่ถูกกล่าวหาในการส่งมอบบริการที่อ้างถึงในที่นี้ หรือในกรณีของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการยุติการค้าของหน่วยงานใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัท หน่วยงาน บุคคล บริษัท โรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ) ที่อ้างถึงในที่นี้

เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้ถูกส่งโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุที่ส่งมานั้นสอดคล้องกับกฎหมายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาเหล่านี้ และขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหาหรือการสูญหาย ความเสียหาย การตีความผิด ความผิดหวัง หรือความประมาทเลินเล่อที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ใน เว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูล

เราจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าขอวีซ่า ค่าเช่ารถ ค่าเดินทาง ค่าทัวร์ และค่าอาหาร เรายังจ่ายวัตถุดิบ และค่าสาธารณูปโภคทั้งหมดที่ใช้สำหรับการแจกสูตรอาหารของเราด้วย หากมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่อธิบายไว้เหล่านี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลในเนื้อหาบทความ

การเปิดเผยและการปฏิเสธความรับผิดชอบของ Affiliate / Third-Party Links

เราอาจเป็นพันธมิตรกับธุรกิจอื่นหรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการตลาดสำหรับพันธมิตรต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการอาจได้รับการส่งเสริมหรือโฆษณาบนเว็บไซต์เพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่นและ/หรือรางวัลทางการเงินเมื่อคุณคลิกและ/หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นผ่านลิงค์พันธมิตรของเรา เราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเล็กน้อยหากคุณทำการซื้อผ่านลิงค์พันธมิตรของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ

นอกจากนี้ เราอาจแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ และที่ปรึกษาอื่น ๆ แต่ไม่มีการอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรับรองหรือแถลงว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้อง เราแนะนำสิ่งเหล่านี้ตามประสบการณ์ส่วนตัวของเรา แต่ยังคงเป็นความรับผิดชอบของคุณในการดำเนินการตรวจสอบสถานะของคุณเอง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และที่ปรึกษาดังกล่าว

ความสัมพันธ์ของบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามเหล่านี้จะไม่ลดทอนความสมบูรณ์ของเนื้อหา ข้อมูล บริการ และเนื้อหาที่นำเสนอให้คุณที่นี่ และคุณไม่มีภาระผูกพันในการคลิกลิงก์พันธมิตรเหล่านี้เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นำเสนอ โปรแกรมพันธมิตรเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากประสบการณ์และความชอบส่วนบุคคล

แม้ว่าเราจะให้ลิงค์พันธมิตรเหล่านี้บนเว็บไซต์เพื่อความสะดวกของคุณ เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ได้ และพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและข้อมูลที่นำเสนอ ดังนั้น lul.la และ/หรือผู้สนับสนุนหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราไม่สามารถรับผิดหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้และต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาเหล่านี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ใช้กับลิงค์พันธมิตรทั้งหมดที่เราแชร์บนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล โปรแกรม ผลิตภัณฑ์

โพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน / บทวิจารณ์ ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราอาจรวมโพสต์บล็อกของผู้สนับสนุนบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราแนะนำหรือที่มีคุณค่าในประสบการณ์ส่วนตัวหรือการใช้งานของเรา

เราอาจตรวจทานผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่แตกต่างกันเพื่อให้คำวิจารณ์เกี่ยวกับหนังสือ บริการ และคำแนะนำอื่น ๆ แก่คุณ เราอาจได้รับสิ่งจูงใจ ส่วนลด การชดเชย หรือผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อแลกกับบทวิจารณ์และเนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน บทวิจารณ์และโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ของเราที่จัดทำขึ้นโดยสุจริตเท่านั้น คุณได้รับการสนับสนุนเสมอให้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของตนเองก่อนที่จะพึ่งพาพวกเขา

เราแบ่งปันข้อมูลนี้ในฐานะประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวของเราแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือสัญญาใดๆ สำหรับผลลัพธ์ของคุณ หากคุณตัดสินใจใช้ข้อมูล บทวิจารณ์ ผลิตภัณฑ์ บริการ เคล็ดลับ และเทคนิคที่มีให้ที่นี่

คุณควรดำเนินการตรวจสอบสถานะและการวิเคราะห์ของคุณเอง และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการตัดสินใจ การซื้อจากลิงก์พันธมิตร เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน และผลลัพธ์ของคุณแต่เพียงผู้เดียว ประสบการณ์ของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนตัว ความสามารถ ความชอบ และทักษะของคุณ ดังนั้น คุณตกลงที่จะไม่ถือเอาเราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานกับเรารับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับข้อมูล รายงาน บทวิจารณ์ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่นำเสนอต่อคุณที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการใช้งานโดยชอบธรรม

เว็บไซต์นี้วิจารณ์ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์รูปภาพผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์อื่น โลโก้ของผู้ผลิต วิดีโอ เสียง และ/หรือกราฟิก ในการทำเช่นนั้น จะไม่มีการอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาประเภทนี้บนเว็บไซต์ และในขอบเขตที่เนื้อหาดังกล่าวอาจดูเหมือนว่าถูกละเมิด เราขอยืนยันว่าการละเมิดที่ถูกกล่าวหานั้นได้รับอนุญาตภายใต้หลักการใช้งานที่เหมาะสมของกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย หากคุณเชื่อว่ามีการใช้เนื้อหาใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต โปรดติดต่อเราที่ contact@lul.la

ไม่มีการรับประกัน

เนื้อหา ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็น “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้ครบถ้วน ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหา ข้อมูล ความคิดเห็น วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่มีให้บนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะดำเนินการหรือดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณหรือว่าข้อมูลที่นำเสนอนี้จะสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยนัยและโดยชัดแจ้งสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณตกลงว่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง ความยุติธรรมพิเศษ การลงโทษเป็นแบบอย่าง หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากการที่คุณใช้เว็บไซต์นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา ข้อมูล ความคิดเห็น ผลิตภัณฑ์ บริการ และกราฟิกทั้งหมดที่นำเสนอที่นี่

คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ ผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ ผลลัพธ์ส่วนตัวและธุรกิจ และสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์

คุณรับทราบว่าเราไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยหรือสวัสดิภาพของคุณ ในการใช้เว็บไซต์ต่อไป แสดงว่าคุณตกลงที่จะสละสิทธิ์ ปลดเปลื้อง ชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ทำอันตราย และปลดเรา และ/หรือผู้ร่วมให้ข้อมูลของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจากความรับผิด การเรียกร้อง ความต้องการ การกระทำ สิทธิในการกระทำ หรือ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับคุณหรือบุคคลที่สาม หากคุณพบกับความสูญเสีย ความผิดหวัง การตีความที่ผิด ความประมาทเลินเล่อ ความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าเราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก

  1. ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ บนเว็บไซต์ ความล่าช้าหรือการปฏิเสธของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน การหยุดชะงักในการดำเนินการและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การโจมตีเว็บไซต์รวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ การแฮ็กข้อมูล และความล้มเหลวอื่นใดของระบบ
  2. การสูญเสียรายได้ การใช้งาน ข้อมูล รายได้ ผลกำไร ธุรกิจ หรือค่าความนิยมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ 
  3. การโจรกรรมหรือการเข้าถึงข้อมูลของคุณโดยบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โดยไม่คำนึงถึงความประมาทเลินเล่อของเรา
  4. การใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่นำเสนอในที่นี้ในทางที่ผิด

ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะใช้บังคับไม่ว่าความรับผิดดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ การผิดสัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีความรับผิดทางกฎหมายอื่นใด คุณยอมรับว่าเราไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยแก่คุณสำหรับเนื้อหาที่นำเสนอที่นี่ และคุณยอมรับว่าไม่มีสัญญาผลลัพธ์ใด ๆ กับคุณที่นี่

การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและระงับเราและ/หรือผู้สนับสนุนของเราหรือใครก็ตามที่ทำงานร่วมกับเราจากการสูญเสีย การเรียกร้อง ความเสียหาย ความต้องการ การกระทำ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการตัดสิน รวมถึงต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล (“ ความรับผิด”) ที่ประเมินต่อหรือเกิดขึ้นโดยคุณ ซึ่งเกิดขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนจาก

(ก) การกระทำหรือการละเว้น ไม่ว่าคุณจะกระทำโดยประมาทเลินเล่อหรืออย่างอื่น โดยคุณ ตัวแทน กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือผู้แทน

(ข) การกระทำทั้งหมดของคุณและการใช้เว็บไซต์ของเรารวมถึงการซื้อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ

(ค) การละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติใดๆ ของคุณ 

(ง) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้โดยคุณหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับคุณ

(จ) การละเมิดโดยคุณหรือผู้ใช้รายอื่นในบัญชีของคุณเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของใครก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีถึงข้อเรียกร้องหรือความรับผิดดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างข้อเรียกร้อง ความรับผิด หรือความเสียหายดังกล่าวโดยที่คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย คุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และให้ความช่วยเหลือแก่เราหากมีการร้องขอ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อแก้ต่างข้อเรียกร้องดังกล่าว