สะพานติณสูลานนท์

สะพานติณสูลานนท์
Photo Tin Su La Non Da Bridge by Songkhla (songkhla.go.th)

สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เชื่อมระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย  อำเภอเมืองสงขลา  และบ้านเขาเขียว  อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นเกาะยอทั้ง 2 ด้าน มีความยาวทั้งหมด 2,640 เมตร สร้างในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับการคมนาคมทางรถยนต์ เนื่องจากในอดีตต้องรอข้ามแพขนานยนต์ ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน และเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด  ดังนั้นในปีพ.ศ. 2524 รัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างสะพานนี้ขึ้น ทำให้สะพานแห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองสงขลา

สิ่งที่น่าสนใจ

ชมบรรยากาศธรรมชาติ

เนื่องจากสะพานติณสูลานนท์เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสองฝั่งของเกาะยอ ทำให้บริเวณรอบ ๆ สะพานประกอบไปด้วยน้ำทะเลสวย ๆ กับวิวภูเขาที่ตั้งโดดเด่นอยู่ท่ามกลางทะเลสาบ ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปชมวิว ทิวทัศน์อันสวยงามและสัมผัสอากาศยามเย็นที่นั้นกัน

Photo Tin Su La Non Da Bridge by kohyor (kohyor.go.th)

ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก

สะพานติณสูลานนท์ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสงขลา เนื่องจากในช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์ตก แสงสุดท้ายของอาทิตย์จะสะท้อนกับผิวน้ำทะเล กลายเป็นสีเหลืองทองระยิบระยับ เพิ่มความสวยงามเป็นมาก

Photo Tin Su La Non Da Bridge by kohyor (kohyor.go.th)

การเดินทาง

จากตัวเมืองสงขลา มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อไปยังถนน เตาอิฐ จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าสู่ เตาหลวง และเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ติณสูลานนท์ และเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 408 ขับต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงที่หมาย

ที่ตั้ง : สะพานติณสูลานนท์ ตำบล เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100

เบอร์โทรศัพท์ : –

วันและเวลาเปิด : ทุกวัน ตลอดเวลา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สะพานติณสูลานนท์

5H35+CVP ตำบล เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100

author profile image

daisyme

เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังฝึกหัดเขียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเรื่องกิน หรือเรื่องเที่ยว ล้วนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว