พระมหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

พระมหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล
Photo Maha That Chedi Tri Phop Ttri Mongkhon, Thailand by Maha That Chedi Tri Phop Ttri Mongkhon (facebook.com)

พระมหาเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดสแตนเลส  สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดยไตรภพ หมายถึง พระอรหันต์ในบ้าน คือ บิดา มารดา และไตรมงคล หมายถึง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมใจเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

Photo Maha That Chedi Tri Phop Ttri Mongkhon, Thailand by Maha That Chedi Tri Phop Ttri Mongkhon (facebook.com)

สิ่งที่น่าสนใจ

เจดีย์ของวัดแห่งนี้สร้างด้วยสแตนเลสเส้นกลมหลายขนาดจำนวนมาก มารังสรรค์เรียงเชื่อมต่อกันเป็นรูป 3 เหลี่ยมของเจดีย์ เป็นงานสถาปัตยกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมบนชั้น 2 ได้ หากเดินเข้าไปยังด้านในจะสามารถมองเห็นโครงสร้างเจดีย์ที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมด ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเห็นกลไกนาฬิกา ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้น ยิ่งหากมาในช่วงเช้าหรือเย็น ที่แสงของพระอาทิตย์ต้ององค์เจดีย์นั้น จะมีความแวววาวสะท้อนแสง สามารถมองจากที่ไกล ๆ งดงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะ และสวดมนต์ด้วย

การเดินทาง

จากตัวเมืองสงขลา มุ่งหน้าทางตะวันออก เพื่อไปยังถนนหมายเลข 407 จากนั้นเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ สข.2031 และเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ปุณณกัณฑ์ และเลี้ยวขวาอีกครั้ง เข้าสู่ ถนน สุดสาย-มัททวังอุทิศ ขับต่อไปเรื่อย ๆ ก็จะถึงจุดหมาย

ที่ตั้ง : ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : 081 678 8809

วันและเวลาเปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 – 22.00 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล (เจดีย์สเตนเลส)

time
เปิดอยู่ จนถึง 22:00 น. (UTC+7)

2G38+XGV ตำบล คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

author profile image

daisyme

เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังฝึกหัดเขียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเรื่องกิน หรือเรื่องเที่ยว ล้วนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว