เกาะยอ

เกาะยอ
Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

เกาะยอ เป็นเกาะเล็ก ๆ กลางทะเลสาบสงขลา มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองของจังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 9,275 ไร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ชุมชมเกาะยอมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง คือ ผ้าทอเกาะยอ ซึ่งเป็นผ้าทอที่มีลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก โดยเกาะยอถือเป็นเกาะที่มีประวัติศาตร์มาอย่างยาวนานควบคู่กับจังหวัดสงขลาเลยก็ว่าได้      

เกาะยอ ปรากฏชื่อครั้งแรก คือ เข้าก้อะญอ จากแผนภาพการกัลปนาวัดพะโคะช่วงปีพ.ศ. 2223 ถึงพ.ศ. 2242 โดยปรากฏเป็นเพียงภาพเขาเกาะยอที่มีพรรณไม้ต่าง ๆ บนภูเขา ต่อมาปรากฏอีกครั้งในแผนที่เมืองสงขลาช่วงปีพ.ศ. 2230 โดยมองเดียร์ เดอลามาร์ วิศวกรชาวฝรั่งเศส โดยเป็นหนึ่งใน 9 ชุมชมบนเกาะ สุดท้ายปรากฏในพระนิพนธ์เรื่อง ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่าง ๆ ภาคที่ 7 ของสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ที่เขียนเกี่ยวกับเกาะยอไว้ว่า “เกาะยอ มีเขาเป็นสามเหลี่ยม เรียกว่า แหลมภอ ช่องเขาเขียว และแหลมหัวการัง มีตำบลบ้าน 3 หลังได้แก่ บ้านท่าไทร บ้านอ่าวทราย และ บ้านสวนใหม่ ในเกาะยอมีสวนเรียงรายอยู่ในเกาะ รอบเกาะเป็นสวนผลไม้ หมาก มะพร้าว จำปาดะ ขนุน สะตอ พุมเรียง ละมุด ทุเรียน และมีสวนผัก ผัก และพลุต่าง ๆ มีบ้านราษฎรเรียงรายอยู่รอบเกาะ มีบ่อน้ำจืดสนิทหลายหลัง บ่อหินเป็นบ่อเก่า มีคราบโสโครก มีศาลาเล็กที่นั้นหลังหนึ่ง ในเกาะนั้นมีวัด 2 วัด ชื่อวัดแหลมภอวัดหนึ่ง วัดท้ายเสาะวัดหนึ่ง”

Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

สิ่งที่น่าสนใจ

ผ้าทอเกาะยอ

หากพูดถึงเกาะยอ สิ่งแรกที่ต้องนึกถึงเลยคือ ผ้าทอเกาะยอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเกาะ เป็นผ้าทอที่มีลวดลายสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ ลายราชวัตถ์ ซึ่งเป็นลายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

วัดแหลมพ้อ

เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีของจังหวัดสงขลา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในอดีตเมื่อปี พ.ศ.2360 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จประพาสทางน้ำขึ้นท่าเรือที่บริเวณหน้าวัด ที่สำคัญภายในวัดมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน หรือ พระนอน องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

สะพานติณสูลานนท์

เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เชื่อมระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย  อำเภอเมืองสงขลา  และบ้านเขาเขียว  อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นเกาะยอทั้ง 2 ด้าน มีความยาวทั้งหมด 2,640 เมตร เหมาะกับการไปชมวิวและถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกยามเย็น

Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

นอนโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน

บนเกาะยอ จะมีโฮมสเตย์หลากหลายให้เลือกพัก ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของคือชาวบ้านที่อาศัยแถวนั้น ทำให้เมื่อไปพักก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย Slow life ประกอบกับบรรยากาศบนเกาะที่สงบ ร่มรื่น ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก ที่สำคัญราคายังเป็นกันเองอีกด้วย

Photo Koh Yor, Thailand by kohyor (kohyor.go.th)

การเดินทาง

จากตัวเมืองสงขลา มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อไปยัง ถนน เตาอิฐ จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าสู่ เตาหลวง และเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ ติณสูลานนท์ ต่อมาเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนนหมายเลข 408 จากนั้นเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวา ก็จะถึงที่หมาย

ที่ตั้ง : เกาะยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

เบอร์โทรศัพท์ : –

วันและเวลาเปิด : ทุกวัน ตลอดเวลา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เกาะยอ

เกาะยอ ตำบล เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100

author profile image

daisyme

เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังฝึกหัดเขียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเรื่องกิน หรือเรื่องเที่ยว ล้วนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว