พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
photo phuket thaihua museum, thailand by phuket thaihua museum (facebook.com)

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นโรงเรียนจีนฮกเกี้ยน หรือ โรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2477 ต่อมาได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรวบรวมความเป็นมาของภูเก็ต และบรรพชนชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่แต่ก่อน แด่คนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แบบสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส หรือ ซีโน-โปรตุกีส จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปีพ.ศ. 2545 โดยมีค่าเข้าชม ชาวไทย 50 , ชาวต่างชาติ 200 บาท

photo phuket thaihua museum, thailand by phuket thaihua museum (facebook.com)

สิ่งที่น่าสนใจ

การจัดแสดงต่าง ๆ

ภายในพิพิธภัณฑ์จะแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 15 ส่วนด้วยกัน ตั้งแต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิตประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นมาของชาวจีนฮกเกี้ยน ความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนกับชาวภูเก็ต ตลอดจนประวัติ 60 ปีของโรงเรียนภาษาจีนไทยหัว โดยใช้เทคโนโลยีในการให้ความรู้ต่าง ๆ เพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

photo phuket thaihua museum, thailand by phuket thaihua museum (facebook.com)

กลิ่นอายความเป็นอดีต

เนื่องจากภายในพิพิธภัณฑ์มีการตกแต่งด้วยข้าวของในอดีต ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ต่าง ๆ โต๊ะ เก้าอี้ หรือแม้กระทั่งสีพื้นและกำแพง ล้วนให้บรรยากาศเก่า ๆ เสมือนเรากำลังเดินอยู่ในอดีตเลยทีเดียว

photo phuket thaihua museum, thailand by phuket thaihua museum (facebook.com)

เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรม

นอกจากที่นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย เช่น งานไหว้พระจันทร์ งานวิวาห์บาบ๋า เป็นต้น

photo phuket thaihua museum, thailand by phuket thaihua museum (facebook.com)

การเดินทาง

จากตัวเมืองภูเก็ต มุ่งหน้าทางใต้ เพื่อไปยังถ. เจ้าฟ้าตะวันออก/ถนนหมายเลข 4021 จากนั้นเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน บางกอก และเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถ. เยาวราช และเลี้ยวซ้าย หลังสี่แยก (ทางด้านซ้าย) ก็จะถึงที่หมาย อยู่ทางขวา

ที่ตั้ง : 28 ถ.กระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 

เบอร์โทรศัพท์ : 076-211224

วันและเวลาเปิด : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว

time
เปิดอยู่ จนถึง 17:00 น. (UTC+7)

28 ถ. กระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

author profile image

daisyme

เป็นนักศึกษาฝึกงาน ที่กำลังฝึกหัดเขียนในสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเรื่องกิน หรือเรื่องเที่ยว ล้วนรวมอยู่ในนี้หมดแล้ว