ข้าวหลามแม่ลูกจันทร์ หน้าห้างทองจินดา 5 ฝั่งตรงข้ามประตูทางเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม #สตรีทฟู้ด

Khao Lam Mae Luk Chan In front of Thong Jinda 5, opposite the entrance to Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom

| 100

#Khao Lam Mae Luk Chan Good stuff in front of the monk 🛕✨
bamboo zongzi The original deliciousness for over a hundred years!

💖 Hello everyone, who likes to eat zongzi in powder form? Today, Pang brought everyone to Khao Lam Mae Luk Chan restaurant. Famous in Phra Pathom Chedi area, Nakhon Pathom. Let me tell you that the rice dumplings at this restaurant are very good! In fact, there are both black rice, white rice and custard rice. You can choose which one you want to eat. They cracked bamboo for me. Secretly whispering that there are many customers. stop by to buy without fail If you want to come, I recommend you to come quickly. What are you going to order today? Let’s see. 😋

🥄 Lam Zongzi rice The dumplings are full of zongzi. It smells very good. The taste is nua. There is a sweetness from coconut milk. and the richness from the Zongzi machine fragrant pepper Anyone who likes to eat Zongzi or Khao Lam already likes it, definitely must come and try.

🥄 Khao Lam Custard This menu is another best-selling menu. Reaching is the last cylinder left. Very sharp! The taste will be sweet and oily. The soft rice plus the smoothness of the custard is very good.

📍 Khao Lam Mae Luk Chan restaurant In front of Thong Jinda 5, opposite the entrance to Phra Pathom Chedi, Nakhon Pathom
⏰ Open daily from 08.30-14.00

author profile image

Kinkabnorn

Source of food And many delicious recipes. Pang likes to find delicious restaurants. Whether it's a restaurant or street food, I also like to cook in addition to finding delicious restaurants but focusing on a simple menu that everyone can follow.

Follow